Cunvocatzioni Consillu Comunali
Integratzioni òrdini de sa diri de su Consillu Comunali cunvocau po sa diri 12.08.2014
Statutu Comunali art. 43, 44
Statutu Comunali art. 45
Statutu Comunali art. 46, 47
Statutu Comunali art. 48, 50
Statutu Comunali art. 51, 52
Cursu de lìngua sarda - Locandina
Cursu de lìngua sarda - Modulo iscrizione